• 20180405_190911

15. júní 2018

Staða Yfirhafnarvarðar laus til umsóknar

Bolungarvíkurhöfn auglýsir laust til umsóknar starf yfirhafnarvarðar. Um er að ræða 100% starf í vaktavinnufyrirkomulagi sem unnið er í samráði við hafnarstjóra.  Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 29. Júní 2018. Yfirhafnarvörður heyrir undir hafnarstjóra.

Bolungarvíkurhöfn - Yfirhafnarvörður

Bolungarvíkurhöfn auglýsir laust til umsóknar starf yfirhafnarvarðar. Um er að ræða 100% starf í vaktavinnufyrirkomulagi sem unnið er í samráði við hafnarstjóra.  Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 29. Júní 2018. Yfirhafnarvörður heyrir undir hafnarstjóra.

Helstu verkefni

·         Umsjón með eigum hafnarinnar, gætir reglu á hafnarsvæðinu og sinnir þjónustu sem Bolungarvíkurhöfn kýs að veita skipum og bátum

·         Ber ábyrgð á vigtun afla og annarri vöru sem um höfnina fer eftir því sem við á

·         Sér um verkstjórn annarra starfsmanna á höfninni

·         Stendur skil á skýrslum til Fiskistofu og annarra opinberra aðila eftir því sem lög og reglur segja til um

·         Sér um að skrá og halda utan um þau gögn sem til þarf svo hægt sé að innheimta öll þau gjöld sem gjaldskrá hafnarinnar segir til um

·         Gengur í öll tilfallandi störf sem tilheyra rekstri hafnarinnar sem og önnur störf sem honum eru falin af hafnarstjóra


Hæfnikröfur

·         Stúdentspróf eða iðnmenntun er æskileg

·         Gerð er krafa um vinnuvélaréttindi

·         Umsækjandi þarf að vera löggiltur vigtunarmaður samkvæmt lögum nr. 91/2006, eða vera tilbúinn að sækja slíkt námskeið

·         12 metra skipstjórnarréttindi og/eða vélstjórnarréttindi er kostur en ekki skilyrði

·         Gerð er krafa um hreint sakavottorð

·         Gerð er krafa um góða alhliða tölvukunnáttu s.s. Excel og Word, kostur ef viðkomandi hefur kunnáttu og þekkingu á Navision skráningarkerfi

·         Góð íslensku- og enskukunnátta

·         Góðir leiðtogahæfileikar, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

·         Rík þjónustulund og mikil færni í mannlegum samskiptum

·         Reynsla af stjórnunarstörfum, gerð fjárhagsáætlana, annarra áætlana

·         Snyrtimennska og góð framkoma

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.           

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri, í síma 450-7000 eða í gegnum tölvupóst á jonpall@bolungarvik.is.  Umsóknir skulu sendar til Jóns Páls á fyrrgreint netfang. Með umsókn skal fylgja ferilskrá og afrit af viðeigandi réttindum.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.