Úrgangur

Gjaldskrá fyrir móttöku og förgun úrgangs á gámastöð frá 1. janúar 2020.

Flokkun

Allur úrgangur sem komið er með í gámastöð skal vera flokkaður og ber að koma honum í viðeigandi ílát á staðnum. 

Heimili - frítt fyrir heimili með neðangreindum takmörkunum

Heimilum er frjálst að losa sig við almennan heimilisúrgang á gámavelli allt að 8m3 á ári án gjaldtöku. Fyrir umframmagn greiðist samkvæmt gjaldskrá hér að neðan.

Fyrirtæki

Fyrirtæki greiða alltaf fyrir úrgang á gámastöð samkvæmt neðangreindri gjaldskrá. 

 Flokkur  Krónur/m3  Krónur/kg
 Pressanlegur úrgangur (móttekin samkvæmt rúmtaksmælingu)  6.176  -
 Pressanlegur úrgangur (móttekinn skv. vigtarnótu af hafnarvog)    49
 Málmar    16
 Ópressaður úrgangur (dæmi: húsgögn)  3.088 49 
 Blandað timbur, urðun (óhæft til kurlunar) 3.088  49 
 Timbur (hæft í kurlun og landmótun) 1.543  16 
 Pappír (frá fyrirtækjum / frítt frá heimilum) 16 
 Jarðvegur, múrbrot og gler 1.543 
 Garðaúrgangur  
 Bylgjupappi   
 Rúlluplast, stórsekkir, pokar PP, plastfilma, plastumbúðir  
 Raftæki, þvottavélar, þurrkarar, ísskápar, frystikistur o.fl.  0  
 Hjólbarðar  0  
 Rafhlöður og spilliefni skv. skilgreiningu Úrvinnslusjóðs  0  

Lágmarksgjald er gjald fyrir 1/2 rúmmetra.

 FlokkurKrónur/bifreið 
 Farartæki (vegna losunar eldsneytis, smurolíu og kælivökva) 11.330
Verð er með virðisaukaskatti.