• Bolungarvík

Félagsþjónusta

Sveitarfélög sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Félagsleg ráðgjöf
Félagsleg ráðgjöf felur meðal annars í sér:

 • Upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindi
 • Ráðgjöf vegna skilnaðar, forsjár og umgengni
 • Uppeldisráðgjöf
 • Ráðgjöf vegna áfengis- og vímuefnavanda
 • Ráðgjöf vegna sjúkdóma og fötlunar
 • Ráðgjöf vegna tilfinningalegs og félagslegs vanda

Ráðgjöf í skóla
Félagsmálastjóri er með fasta viðveru í grunnskóla Bolunarvíkur og sinnir þar ráðgjöf við nemendur sem glíma við tilfinningalegan vanda. Einnig er ráðgjöf við skólastjórnendur, kennara og foreldra vegna vanda barna, s.s. vanlíðan, samskiptavanda, einelti og hegðunarvalda. Félagsmálastjóri sinnir einnig ráðgjöf í leikskóla eftir þörfum.  

Félagsleg heimaþjónusta
Rétt til félagslegrar heimaþjónustu hafa þeir sem búa í heimahúsi og geta ekki séð hjálparlaust um heimilishald (þrif og fleira) vegna skertar getu vegna aldurs, veikinda, fötlunar, álags eða erfiðra fjölskylduaðstæðna. 

Félagsstarf eldri borgara
Félagsstarfið er starfrækt yfir vetratímann alla virka daga kl 13-16. Boðið er uppá handavinnu, spilamennsku, boccia, kaffiveitingar og fleira. Þátttaka er gjaldfrjáls, en þátttakendur greiða fyrir efniskostnað í handavinnu og fyrir kaffi. Dagskrá félagsstarfsins er auglýst sérstaklega á hverju hausti.  

Fjárhagsaðstoð
Einstaklingar og fjölskyldur sem hafa tekjur undir ákveðnum viðmiðunarmörkum eiga rétt á fjárhagsaðstoð til framfærslu. Tekjulágir foreldrar geta einnig sótt um fjárhagsaðstoð til að greiða fyrir dagvistun, skólamáltíðir eða frístundir barna sinna. Einnig er hægt að sækja um fjárhagsaðstoð vegna sérstakra aðstæðna, svo sem áfalls. 

Ferðaþjónusta fatlaðra
Ferðaþjónusta fatlaðra er fyrir þá sem ekki eru færir um að nota almenningsfarartæki og/eða eigin farartæki vegna fötlunar. Ferðaþjónustan er gjaldfrjáls fyrir ferðir í endurhæfingu, hæfingu og tómstundir fatlaðra. Sótt er um ferðaþjónustu hjá félagsmálastjóra.  

Liðveisla
Liðveisla er ætluð þeim sem eru andlega eða líkamlega fatlaðir og þurfa sérstaka þjónustu og stuðning af þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar að því að rjúfa félagslega einangrun. Sótt er um liðveislu hjá félagsmálastjóra. 

Reglur og samþykktir félagsþjónustu

Pomoc spoleczna

Jednostka administracyjna oferuje mieszkancom uslugi i pomoc zgodnie z prawem o pomocy spolecznej jednostek administracyjnych.

Konsultacje spoleczne
Porady spoleczne obejmuja:

 • Informacje í wskazowki o prawie spolecznym 
 • Doradctwo przy speracji/rozwodzie, sprawowaniu opieki nad dzieckiem i kontaktow dziecka z drugim rodzicem 
 • Porady wychowawcze
 • Konulstacje dot. problemow z alkoholem i srodkami odurzajacymi 
 • Porady dot. chorób i niepelnosprawnosci
 • Konsulatcje dot. klopotow emocjonalnych i spolecznych 

Konsultacje w szkole
Kierownik ds spolecznych jest stale obecny w szkole podstawowej w Bolungarvíku i prowadzi konsulatcje z uczniami, ktorzy maja klopoty z emocjami. Doradza rowniez kierwonictwu szkoly, nauczycielom, i rodzicom ktorzy borykaja sie z klopotami u swoich dzieci dot. zlego samopoczucia, kontaktow z rowiesnikami, przesladowania i problemow z zachowaniem. Kierownik ds. spolecznych prowadzi rowniez konsulatcje w przedszkolu jesli zachodzi taka potrzeba.

Pomoc spoleczna w domu
Prawo do pomocy spolecznej w domu maja mieszkancy, ktorzy nie sa w stanie samodzielnie prowadzic domu(sprzatanie i itp.) z powodu podeszlego wieku, zlego stanu zdrowia, niepelnosprawnosci lub obciazenia i trudnej sytuacji rodzinnej.

Aktywizacja spoleczna dla starszych mieszkancow
Praca spoleczna jest prowadzona przez okres zimowy, w dni powszednie miedzy 13-16. Oferowane sa robotki reczne, gry, boccia-gra w bule, kawa i poczestunek. Udzial jest bezplatny, uczestnicy placa tylko za material wykorzystywany do robotek recznych i kawe. Harmonogram zajec jest oglaszany specjalnie kazdej jesieni.

Pomoc ekonomiczna
Osoby lub rodziny, ktore posiadaja dochody ponizej okreslonego kryterium maja prawo do pomocy finansowej na utrzymanie. Rodzice, którzy posiadaja niskie dochody moga ubiegac sie o doplate finansowa do opieki dziennej, posilków albo czasu wolnego swoich dzieci. Równiez mozna ubiegac sie o pomoc finansowa z powodu szczególnych sytuacji np. nieszczescia, szoku.

Pomoc w przemieszczaniu sie osób niepelnosprawnych
Pomoc w przemieszczaniu nalezy sie tym osobom, ktore nie sa zdolne podrozowac pojazdem publicznym lub uzywac wlasnego pozjadu z powodu niepelnosprawnosci. Pomoc w podrozowaniu dla osob niepelnosprawnych jest bezplatna na rehabilitacje, trening lub zajecia w czasie wolnym. O w/w pomoc nalezy ubiegac sie u kierownika ds. spolecznych.

Asysta
Asysta jest skierowana do osob, które sa umyslowo lub fizycznie uposledzone i potrzebuja szczególnej obslugi i wsparcia. Mowa tutaj o niepelnosprawnosci rozwojowej, niepelnosprawnosci umyslowej, niepelnosprawnosci ruchowej, uposledzenie wzroku i sluchu. Pomoc asystenta opiera sie na osobistym wsparciu i pomocy, ktora ma uchronic osoby niepelnosprawne od izolacji spolecznej. O pomoc asystenta nalezy sie ubiegac u kierownika ds. spolecznych.

Reguly i postanowienia dotyczace pomocy spolecznej