• Bolungarvík

Heilsubærinn Bolungarvík

Helsta markmiðið verkefnisins er að hver og einn finni til ábyrgðar gagnvart sjálfum sér og eigin heilsu. 

HelsubaerinnHeilsubærinn Bolungarvík er forvarnarverkefni sem hefur verið í gangi í Bolungarvík frá árinu 2000. 

Helsta markmiðið verkefnisins er að hver og einn finni til ábyrgðar gagnvart sjálfum sér og eigin heilsu. 

Í verkefninu taka þátt stofnanir, skólar, félagasamtök, fyrirtæki og bæjarfélagið sjálft.

Sérstök framkvæmdanefnd skipuleggur starfið og þátttaka almennings eykst stöðugt. 
Áfram Bolungarvík - heilsubær á nýrri öld !

Markmið

 • Vekja almenning til ábyrgðar á eigin heilsu og umhugsunar um heilbrigða lífshætti 
 • Bæta þekkingu almennings á áhættuþáttum langvinnra sjúkdóma og slys 
 • Auka vilja og möguleika almennings til að lifa heilsusamlegu lífi
 • Samhæfa starfskrafta og viðfangsefni eins og kostur er
 • Auka þátttöku einstaklinga og samfélagsins í ákvörðunartöku um heilbrigðisþjónustu
 • Veita upplýsingar um nýtingu þess fjármagns sem til staðar er fyrir heilbrigðisþjónustuna

Leiðir að markmiðum

 • Fræðsla og kynning á því hvað heilsuefling stendur fyrir
 • Skipuleggja heilsueflingarverkefni sem hvertja fólk til að taka ábyrgð á eigin heilsu og efla jákvætt viðhorf til heilbrigðra lífshátta 
 • Tryggja samvinnu við bæjaryfirvöld, skóla, atvinnulíf, einstaklinga og félagasamtök
 • Veita íbúum upplýsingar um tekjuöflun og nýtingu fjármagns í heilbrigðisþjónustu
 • Skipuleggja áætlanir og forgangsraða viðfangsefnum eftir þörfum samfélagsins
 • Setja skýr markmið fyrir hvert viðfangsefni í samvinnu við viðkomandi aðila
 • Meta árangur aðgerða og endurskoða viðfangsefni
 • Leggja áherslu viðfangsefni á sviði manneldis, hreyfingu, vinnuverndar, tóbaks- og fíkniefnavarna og slysavarna.

Sjá meira: