Laus störf
 • Skjaldarmerki Bolungarvíkur

Fjármála- og skrifstofustjóri

27.11.2017

Starfið er mjög margþætt og krefst því góðrar færni á ýmsum sviðum. Fjármála- og skrifstofustjóri er yfirmaður á bæjarskrifstofu ásamt því að stýra fjármálum sveitarfélagsins. Ráðning er tímabundin til eins árs, með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Starfssvið

 • Fagleg forysta og verkstjórn á daglegum verkefnum bæjarskrifstofu.
 • Ábyrgð á daglegri umsýslu fjármála og bókhalds.
 • Umsjón með fjárhagsáætlanagerð, frávikagreiningum og kostnaðareftirliti.
 • Ábyrgð á gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana.
 • Fjárhagslegar úttektir og greiningar.
 • Eftirfylgni með framgangi rekstrar- og fjárhagsáætlana.
 • Þátttaka í stefnumótun og nýsköpun á sviði fjármála og fjárreiða.
 • Aðstoð við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni.
 • Samskipti við forstöðumenn og íbúa vegna erinda er snúa að fjármálum og annarri þjónustu bæjarfélagins.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði.
 • Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi.
 • Mjög góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og áætlanagerð.
 • Þekking á málefnum sveitarfélaga kostur.
 • Góð tölvukunnátta skilyrði.
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku og geta til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Leiðtogahæfileikar og drifkraftur í starfi.
 • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð félagsleg færni.
 • Samviskusemi og nákvæmni í starfi.

Umsókn

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.

 • Ragnheiður Dagsdóttir, 540 7119, ragnheidur.dagsdottir@capacent.is
 • Ásdís Hannesdóttir, 540 7113, asdis.hannesdottir@capacent.is

Sækja um starf

Bolungarvík er rúmlega 900 manna bæjarfélag. Þar er góður grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli, íþróttahús og sundlaug. Frábær aðstaða fyrir menningarviðburði, nýtt hjúkrunarheimili, ný félagsmiðstöð fyrir unglinga, íbúðir fyrir aldraða og stutt í alla þjónustu. Á næstu árum standa svo fyrir dyrum ýmsar framkvæmdir í bænum. Talsverður vöxtur hefur verið í atvinnulífinu  á undanförnum árum. Miklir möguleikar til atvinnuuppbyggingar í Bolungarvík eru í sjónmáli og stöðugt skapast ný tækifæri til sóknar.