Laus störf
 • Bolungarvík

Fjármála- og skrifstofustjóri

1.10.2018

Starfið er mjög margþætt og krefst því góðrar færni á ýmsum sviðum. 

Fjármála- og skrifstofustjóri er yfirmaður á bæjarskrifstofu ásamt því að stýra fjármálum sveitarfélagsins.

Starfssvið

 • Fagleg forysta og verkstjórn á daglegum verkefnum bæjarskrifstofu.
 • Ábyrgð á daglegri umsýslu fjármála og bókhalds.
 • Umsjón með fjárhagsáætlanagerð, frávikagreiningum og kostnaðareftirliti.
 • Ábyrgð á gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana.
 • Fjárhagslegar úttektir og greiningar.
 • Eftirfylgni með framgangi rekstrar- og fjárhagsáætlana.
 • Þátttaka í stefnumótun og nýsköpun á sviði fjármála og fjárreiða.
 • Aðstoð við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni.
 • Samskipti við forstöðumenn og íbúa vegna erinda er snúa að fjármálum og annarri þjónustu bæjarfélagins.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði.
 • Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi.
 • Mjög góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og áætlanagerð.
 • Þekking á málefnum sveitarfélaga kostur.
 • Góð tölvukunnátta skilyrði.
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku og geta til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Leiðtogahæfileikar og drifkraftur í starfi.
 • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð félagsleg færni.
 • Samviskusemi og nákvæmni í starfi.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2018

 • Ragnheiður Dagsdóttir, 540 7119, ragnheidur.dagsdottir@capacent.is
 • Þóra Pétursdóttir, 540 7125, thora.petursdottir@capacent.is

Sækja þarf um starfið á vef ráðgjafafyrirtækisins Capacent.

Bolungarvík er u.þ.b. 950 manna bæjarfélag. Þar er góður grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli , íþróttahús og sundlaug. Frábær aðstaða fyrir menningarviðburði, nýtt hjúkrunarheimili, ný félagsmiðstöð fyrir unglinga, íbúðir fyrir aldraða og stutt í alla þjónustu. Á næstu árum standa svo fyrir dyrum ýmsar framkvæmdir í bænum. Talsverður vöxtur hefur verið í atvinnulífinu á undanförnum árum. Miklir möguleikar til atvinnuuppbyggingar í Bolungarvík eru í sjónmáli og stöðugt skapast ný tækifæri til sóknar.