Laus störf
  • Sundlaug

Forstöðumaður Árbæjar

26.5.2023

Bolungarvíkurkaupstaður auglýsir eftir forstöðumanni Íþróttamiðstöðvarinnar Árbæjar.

Starfið skiptist í 80% starf í vaktavinnufyrirkomulagi og 20% stjórnunarstarf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Forstöðumaður Árbæjar heyrir undir bæjarstjóra.

Helstu verkefni eru yfirstjórn með rekstri og daglegri starfsemi íþróttamiðstöðvarinnar, ábyrgð á starfsmannahaldi, semja og fylgja eftir vaktafyrirkomulagi. Jafnframt að að tryggja að starfsemi Íþróttamiðstöðvar sé í samræmi við gildandi lög og reglugerðir um öryggi og starfsemi íþróttamannvirkja.

Hæfnikröfur:

  • Hæfnispróf sundstaða, sundpróf og skyndihjálp
  • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Þekking og reynsla sem nýtist í starfsemi íþróttamannvirkja
  • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

 

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri, í síma 450-7000 eða tölvupóst jonpall@bolungarvik.is.

Umsóknarfrestur er til og með 9.júní nk.

Umsóknir skulu sendar til Jóns Páls á fyrrgreint netfang. Með umsókn skal fylgja ferilskrá og afrit af viðeigandi réttindum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.