Reglur um frístundakort

Hér eru birtar reglur um frístundakort frá Bolungarvíkurkaupstað.

Hverjir geta fengið greiðslur?

Frístundakortið getur nýst öllum ungmennum sem eiga lögheimili í Bolungarvík og eru fæddir 2003 eða síðar.

Hvenær gildir kortið?

Kortið gildir vegna útgjalda almanaksársins og þurfa beiðnir um endurgreiðslu að berast á sama ári og kostnaður fellur til. Sækja þarf um í síðasta lagi 31. desember fyrir viðeigandi almanaksár. 

Fjárhæð

Hámarksfjárhæð frístundakorts er kr. 40.000,- 

Forsendur umsóknar um greiðslu

Til að sækja greiðslu vegna frístundakorts nægir að sýna frumrit af kvittun vegna þátttökugjalda eða námskeiðagjalda í skipulögðu íþrótta- eða tómstundastarfi. 

Útborgun styrks

Bolungarvíkurkaupstaður áskilur sér rétt til að meta það hvort kvittun fyrir þátttökugjöldum telst fullgild og að viðkomandi tómstundaiðkun falli undir markmið frístundakortsins sem er að auka þátttöku barna og unglinga í íþrótta-, félags-, lista- og tómstundastarfi.

Ekki er gerð krafa um að skilað sé kvittun vegna allrar upphæðarinnar í einu heldur geta forráðamenn komið með kvittanir jafnóðum og greiðsla fer fram þar til fjárhæðin hefur náð alls 40.000 krónum.  Þó er mælst til að upphæðinni verði ekki skipt í meira en þrennt, en Bolungarvíkurkaupstaður mun halda bókhald um útgreidda styrki vegna hvers einstaklings.

Karta rekreacyjna

Karta rekreacyjna jest dofinansowaniem na zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Komu przysługuje karta rekreacyjna?

Karta rekreacyjna przysługuje dzieciom i młodzieży urodzonym w 2003 roku lub później, posiadającym stałe miejsce zamieszkania w Bolungarviku.

Termin ważności karty.

Karta przeznaczona jest na dofinasowanie kosztów za zajęcia rekreacyjne i dzieci i młodzieży w roku kalendarzowym . Wnioski o zwrot kosztów należy skladac co roku.

Warunki uzyskania dofinansowania.

Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie rachunku potwierdzającego uczestnictwo dziecka w kursach zainteresowania, zajęciach sportowych lub warsztatach artystycznych tj. kółko teatralne, plastyczne itp.

Wypłata dofinansowania.

Urząd miasta zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji czy przedłożony rachunek spełnia wymogi na przyznanie dofinansowania, którego celem jest zachęta dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach sportowych, organizacyjno- społecznych, artystycznych lub w innych zajęciach pozalekcyjnych. 

Nie wymaga się przedstawienia potwierdzenia zapłaty na całość kwoty jednocześnie. Rodzice lub opiekunowie mogą składać rachunki po ich opłaceniu do czasu wykorzystania dotacji w wysokości 40.000. Zaleca się, aby wnioski o dofinansowanie nie zostały rozłożone na więcej niż trzy części. Prowadzenie rejestru kart rekreacyjnych oraz wypłata dotacji będzie zarządzana przez Urząd Miasta w Bolungarvíku.