Reglur um heimagreiðslur

1. grein
Bolungarvíkurkaupstaður samþykkir að greiða sérstakar heimagreiðslur til forráðamanna barna þar til barn fær daggæsluúrræði eða boð um leikskólavist. Einstæðir foreldrar eiga rétt á heimagreiðslu þegar barn nær 8 mánaða aldri en foreldrar í hjúskap eða sambúð þegar barn nær 12 mánaða aldri.

2. grein
Barn og forráðamenn þess skulu hafa lögheimili og búsetu í Bolungarvík.

3. grein
Sækja skal um heimagreiðslur á umsóknareyðublaði sem er að finna á vefsíðu sveitarfélagsins www.bolungarvik.is eða á bæjarskrifstofunni og skal skilað þangað.
Umsókn er aldrei afturvirk.

4. grein
Heimagreiðslur eru veittar frá næstu mánaðarmótum eftir að umsókn er móttekin ef barnið hefur náð aldri til úthlutunar og það er ekki í daggæsluúrræði.

5. grein
Heimagreiðslur taka mið af upphæð niðurgreiðslna vegna daggæslu í heimahúsum. Heimagreiðslur fást að hámarki greiddar í 9 mánuði á ári.

6. grein
Heimagreiðslur eru greiddar eftir á og miðast við að greitt sé út fyrir miðjan mánuð.

7. grein
Heimagreiðslur falla niður ef foreldrar fá samþykki fyrir niðurgreiðslum vegna daggæslu í heimahúsi eða boð um leikskólavistun í leikskóla Bolungarvíkurkaupstaðar, hvort sem leikskólavist er þegin eða henni hafnað. 

8. grein
Umsóknir um heimagreiðslur skal endurnýja árlega.

9. grein
Foreldrar sem skulda eldri gjöld hjá Bolungarvíkurkaupstað fá ekki greiddar út samþykktar heimagreiðslur fyrr en skuldin er að fullu greidd.

10. grein
Verði um ofgreiðslur að ræða á heimagreiðslum áskilur Bolungarvíkurkaupstaður sér rétt til að krefjast endurgreiðslu. Sé ofgreiðsla á grundvelli rangra upplýsinga, eða umsækjandi ekki tilkynnt um breytingar á högum sínum, sem hafa áhrif á rétt til heimagreiðslna er heimilt að leggja dráttarvexti á upphæð endurkröfunnar.

Reglur þessar voru samþykktar á bæjarráðsfundi 18. ágúst 2020 og taka gildi frá þeim degi.

Zasady przyznawania swiadczen opiekunczych

1.artykul
Miasto Bolungarvík akceptuje wyplaty specjalnych swiadczen opiekunczych ,opiekunom prawnym dzieci do momentu otrzymania opieki dziennej lub miejsca w przedszkolu. Rodzice samotni wychowujacy maja prawo do otrzymania wsparcia gdy dziecko ma 8 msc. Rodzice, ktorzy sa malzenstwem lub w konkubinacie maja prawo do dofinansowania gdy dziecko osiagnie 12 msc zycia.

2. artykul
Dziecko i opiekunowie musza posiadac miejsce zamieszknia i pobytu w Bolungarvík.

3.artykul
Aby otrzymac dotacje nalezy wypelnic podanie, ktore mozna znalesc na stronie internowej gminy www.bolungarvik.is albo w urzedzie miasta i rowniez tutaj nalezy go zlozyc. 

4. artykul
Subwencje, po przyjeciu wniosku, sa wyplacane na poczatku nastepnego miesiaca jesli dziecko osiagnelo odpowiedni wiek i nie korzysta z opieki dziennej.

5. artykul
Dotacja opiekuncza jest pomniejszana o polowe kwoty subsydium z powodu opieki dziennej w domu. Swiadczenie jest wyplacane maksymalnie przez 9 miesiecy w roku.

6.artykul
Subwencja wyplacana jest w nastepnym miesiacu od zlozenia wniosku.

7.artykul
Swiadczenie opiekuncze wygasa jesli rodzice otrzymaja doplate do opieki dziennej w domu lub otrzymaja miejsce w przedszkolu , czy miejsce w przedszkolu zostanie przyjete czy odrzucone przez rodziców.

8.artykul
Podanie o swiadczenie opiekuncze nalezy odnawiac co roku.

9.artykul
Rodzice, ktorzy zalegaja z oplatami w miescie Bolungarvik nie otrzymaja zaakceptowanego dofinasnowania opiekunczego dopoki nie ureguluja zadluzenia.

10.artykul
Jesli nastapila nadplata swiadczenia opiekunczego miasto Bolungarvík zastrzega sobie prawo do zarzadania zwrotu dofinansowania. Jesli nadplata spowodowana jest nieprawidlowymi informacjami lub wnioskodawca nie poinformowal o zmianie sytuacji finansowej, ktora ma wplyw na prawo do otrzymania wsparcia, dozwolone jest naliczenie odsetek od kwoty roszczenia.

Zasady zostaly zatwierdzone na zebraniu Rady Miasta 18. Sierpnia 2020 i obowiazuja od tego dnia.