Reglur um heimagreiðslur

 

 

1. grein

Bolungarvíkurkaupstaður samþykkir að greiða sérstakar heimagreiðslur til forráðamanna barna þar til barn fær daggæsluúrræði eða boð um leikskólavist. Einstæðir foreldrar eiga rétt á heimagreiðslu þegar barn nær 6 mánaða aldri en foreldrar í hjúskap eða sambúð þegar barn nær 9 mánaða aldri.

2. grein

Barn og forráðamenn þess skulu hafa lögheimili og búsetu í Bolungarvík.

3. grein

Sækja skal um heimagreiðslur á umsóknareyðublaði sem er að finna á vefsíðu sveitarfélagsins www.bolungarvik.is eða á bæjarskrifstofunni og skal skilað þangað.
Umsókn er aldrei afturvirk.

4. grein

Heimagreiðslur eru veittar frá næstu mánaðarmótum eftir að umsókn er móttekin ef barnið hefur náð aldri til úthlutunar og það er ekki í daggæsluúrræði.

5. grein

Heimagreiðslur taka mið af upphæð niðurgreiðslna vegna daggæslu í heimahúsum. Heimagreiðslur fást að hámarki greiddar í 11 mánuði á ári.

6. grein

Heimagreiðslur eru greiddar eftir á og miðast við að greitt sé út fyrir miðjan mánuð.

7. grein

Heimagreiðslur falla niður ef foreldrar fá samþykki fyrir niðurgreiðslum vegna daggæslu í heimahúsi eða boð um leikskólavistun í leikskóla Bolungarvíkurkaupstaðar, hvort sem leikskólavist er þegin eða henni hafnað. 

8. grein

Umsóknir um heimagreiðslur skal endurnýja árlega.

9. grein

Foreldrar sem skulda eldri gjöld hjá Bolungarvíkurkaupstað fá ekki greiddar út samþykktar heimagreiðslur fyrr en skuldin er að fullu greidd.

10. grein

Verði um ofgreiðslur að ræða á heimagreiðslum áskilur Bolungarvíkurkaupstaður sér rétt til að krefjast endurgreiðslu. Sé ofgreiðsla á grundvelli rangra upplýsinga, eða umsækjandi ekki tilkynnt um breytingar á högum sínum, sem hafa áhrif á rétt til heimagreiðslna er heimilt að leggja dráttarvexti á upphæð endurkröfunnar.

Reglur þessar voru samþykktar á bæjarráðsfundi 15. ágúst 2017 og taka gildi frá þeim degi.