• Endurvinnsla

Sorphirða

Sorphirða í Bolungarvík er með tvennum hætti.

 • Annars vegar geta íbúar og fyrirtæki farið með flokkað sorp og úrgang á gámastöð í samræmi við opnunartíma og gjaldskrá, sjá gjaldskrá.
 • Hins vegar eru tvö sorpílát fyrir hvert heimili, tunna fyrir almennt sorp og tunna fyrir sorp til endurvinnslu.

Staðsetning og aðgengi tunna

Æskilegt er að sorptunnur séu staðsettar við framanvert hús og mikilvægt að gæta þess að aðgengi við losun sé ætíð sem best. Afar mikilvægt er að íbúar moki snjó frá sorptunnum. Festingar á tunnum skulu vera þannig að auðvelt sé að losa þær og festa aftur.

Yfirfullar tunnur

Tunnur skulu ekki fylltar meira en svo að þeim sé hægt að loka. Yfirfullar tunnur geta valdið vandræðum og sóðaskap þegar þær eru losaðar. Yfirfullar tunnur verða ekki losaðar og er íbúum bent á gámastöð.

Tvær tunnur fyrir hvert heimili

 • Tunna fyrir almennt sorp
 • Tunna fyrir sorp til endurvinnslu

Tunnurnar eru losaðar samkvæmt sorphirðudagatali á hálfsmánaðar fresti hvor. Þannig er almennt sorp tekið eina vikuna og sorp til endurvinnslu þá næstu og þannig á víxl.

Tunna fyrir almennt sorp
Í tunnu fyrir almennt sorp má setja allan almennan heimilisúrgang, matarleifar, kaffikorg, matarsmitaðan pappír og plast, samsettar umbúðir (áleggsbréf, ostabox, tannkremstúpur og fleira). Einnig glerílát, ryksugupoka, bleiur og annan úrgang sem inniheldur vatn.

Sorp til endurvinnslu

Í endurvinnslutunnuna fer efni sem síðan fer í endurvinnslu, bæði hér heima og erlendis. Allt það sem fer í tunnuna eru verðmæti og endar sem hráefni í nýjar vörur. Það er mikilvægt að allt hráefni sem fer í tunnuna sé vel frágengið samkvæmt þeim vinnureglum sem hér koma fram. Gler má ekki setja í endurvinnslutunnuna eins og krukkur undan sultum en járnlokin mega fara í endurvinnlu. Eggjárn mega heldur ekki fara í endurvinnslutunnuna. 

 • Stíft plast: Hér flokkast allt það plast sem er stíft eins og t.d. plastbakkar, plast undan drykkjum og dósir undan skyri o.fl. Áríðandi er að skola vel svo að ekki komi ólykt. Æskilegt er að lok og tappar séu ekki á umbúðum en fylgi með. 
 • Plastfilma: Hér flokkast öll mjúk plastfilma, til dæmis utan af brauði, kökum, kexi o.s.frv. Áríðandi er að tæma umbúðirnar og skola allar matarleifar af þeim.
 • Sléttur pappi: Hér flokkast umbúðir úr sléttum pappa, svo sem undan morgunkorni, kexi, haframjöli, ís o.fl. Best er að brjóta pappann saman og raða honum þétt t.d. í morgunkornspakka þannig að pappinn haldist saman. 
 • Fernur: Hér flokkast mjólkurfernur og aðrar drykkjarfernur. Það þarf að opna þær og skola. Brjóta skal fernurnar saman og raða þeim í eina fernu, það þétt að þær losni ekki sundur þegar þær eru settar í endurvinnslutunnuna. 
 • Bylgjupappi: Hér flokkast pizzukassar, allir pappakassar o.s.frv. Athugið að taka plastpoka úr kössunum og tæma matarleifar úr umbúðum. Mikilvægt er að brjóta pappaumbúðirnar saman svo þær taki minna pláss. Stærri pappakössum, til dæmis pappa utan af húsgögnum og heimilistækjum er hægt að skila í gámastöðina
 • Pappír: Hér flokkast dagblöð, tímarit, fjölpóstur og allur almennur skrifstofupappír. Ekki þarf að fjarlæga hefti úr bæklingum eða plast úr gluggaumslögum.
 • Málmar: Hér flokkast niðursuðudósir, lok, tappar, álpappír og aðrir málmar. Vegna slysahættu við flokkun skal setja eggjárn, skæri o.þ.h. í almennu tunnuna. Ekki þarf að fjarlægja bréfmiða af dósum, plasttappa, eða plasthandföng. Öllum stærri málmhlutum t.d. pottum, pönnum, garðverkfærum, sláttuvélum o.fl. er hægt að skila í gámastöðina.

Skilaskyldar umbúðir
Sérstakt skilagjald er lagt á umbúðir undir drykkjarvörur, svo sem áldósir, plastflöskur og glerflöskur undan gosdrykkjum og áfengum drykkjum o.fl. Þetta skilagjald er hægt að fá endurgreitt á endurvinnslustöð en einnig er hægt að gefa þessar umbúðir til styrktar félagasamtökum.

Garðaúrgangur
Fara verður með garðaúrgang í gámastöðina. Lífrænn úrgangur úr garðinum á ekki að fara í sorptunnur. Einnig er hægt að koma sér upp safnhaug eða safnkassa í eigin garði og setja garðaúrgang þar. Í safnhaugnum rotnar úrgangurinn og verður að gróðurmold. Stærri hlutir sem falla til í garðinum svo sem afklippur af trjám, grjót og annað gróft efni skal fara með í gámastöðina.

Spilliefni
Þessi sorpflokkur hefur sérstöðu þar sem hann inniheldur eiturefni. Dæmi um algeng spilliefni á heimilum eru olía, leysiefni, s.s. þynnir og terpentína, lakk- og málningarafgangar, skordýraeitur, sýrur og basar, kvikasilfur, úðabrúsar, bílarafgeymar, rafhlöður, flúrperur, sparperur og lyfjaafgangar. Þessi efni á að fara með í gámastöðina.

Nytjahlutir
Á heimilum fellur oft til ýmiskonar dót sem þörf er á að losa sig við. Má nefna endurnýtanleg og ónýt húsgögn, húsbúnað, ýmis tæki og tól, málma, timbur, pappa, plast, fatnað, skó o.fl. Sumt er svo stórt að ekki kemur til greina að setja í sorptunnur en annað kæmist þangað stærðarinnar vegna, en æskilegt er að fara með það í gámastöðina.

Til að fyrirbyggja misskilning þá þurfa íbúar ekki að greiða fyrir skil raftækja, þvottavéla, þurrkara, ísskápa, frystikista, rúlluplasts, stórsekkja, poka PP, plastfilma eða plastumbúða á gámastöð