Reglugerð um kjör íþróttamanns Bolungarvíkur

1. grein
Tilkynning á vali íþróttamanns ársins og afhending viðurkenninga skal fara fram með viðhöfn, sem ráðið ákveður hverju sinni. Hóf til heiðurs íþróttamanni ársins skal vera haldið fyrir 15. janúar ár hvert og skal boða til hófsins þá sem tilnefndir eru.

2. grein
Íþróttafélög í Bolungarvík og nágrenni skili rökstuddum tilnefningum fyrir 31. desember ár hvert á skrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar merkt fræðslumála- og æskulýðsráð eða í tölvupósti til formanns fræðslumála- og æskulýðsráðs.

3. grein
Hvert íþróttafélag eða deild innan félags tilnefnir að hámarki einn einstakling til kjörs á íþróttamanni ársins. Fræðslumála- og æskulýðsráði er heimilt að bæta við tilnefningum eða hafna eintökum tilnefningum ef ástæða þykir til.

4. grein
Þegar skilað er inn tilnefningum um íþróttamann ársins skulu íþróttafélög skila inn greinargerð um viðkomandi íþróttamann. Þar skal meðal annars koma fram umsögn um íþróttamanninn, afrek, persónuleika, stefnu, o.s.frv. Útdráttur úr framangreindum atriðum verður lesinn upp þegar íþróttamaður ársins er útnefndur.

5. grein
Heimilt er að tilnefna hvern þann íþróttamann sem náð hefur 16 ára aldri, skal hann eiga lögheimili í Bolungarvík og/eða æfa með íþróttafélagi í Bolungarvík. Einstaklingurinn þarf að hafa sýnt framúrskarandi árangur í íþrótt sinni á árinu, sýnt góða ástundun og áhuga, komið prúðmannlega fram og verið öðrum góð fyrirmynd. Þó er heimilt að tilnefna ungling 14-16 ára sem hefur náð það góðum árangri að hann teljist meðal bestu í sinni íþróttagrein á landsvísu.

6. grein
Hvert félag eða deild innan félags tilnefnir að hámarki þrjá einstaklinga til viðurkenninga fyrir árangur og framfarir og skal rökstuðningur fylgja með hverri tilnefningu til viðurkenningar. Einnig er félagi eða deild innan félags heimilt að tilnefna til viðurkenninga ef hópur hefur náð framúrskarandi árangri á árinu. Almenningi er heimilt að koma með ábendingar sem falla ekki undir 3. grein.

7. grein
Faglegt mat á tilnefningum og framkvæmd kjörsins skal vera í höndum fræðslumála- og æskulýðsráðs í Bolungarvík. Aðal- og varamenn ráðsins kjósa íþróttamann Bolungarvíkur samkvæmt vinnureglum ráðsins. Bæjarstjórn Bolungarvíkur útnefnir íþróttamann Bolungarvíkur á grundvelli niðurstöðu fræðslumála- og æskulýðsráðs.

8. grein
Reglugerð var samþykkt á fundi fræðslumála- og æskulýðsráðs þann 30. október 2019. Reglugerð þessi tekur gildi við samþykkt bæjarstjórnar í Bolungarvík og fellur þá eldri reglugerð úr gildi.


Reglugerðin var samþykkt þann 12. nóvember 2019 á 752. fundi bæjarstjórnar Bolungarvíkur.