Fréttir
  • Bolungarvíkurhöfn, mynd Haukur Sigurðsson

Ársreikningur 2019

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu námu 1.282 millj. kr. samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B-hluta en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum að fjárhæð 1.283 millj. kr. Rekstrartekjur A-hluta námu 1.124 millj. kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum að fjárhæð 1.098 millj. kr. Álagningarhlutfall útsvars var 14,52% sem er lögbundið hámark þess.

Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,5% vegna íbúðarhúsnæðis og 1,65% vegna atvinnuhúsnæðis en lögbundið hámark þess er 0,625% og 1,65%. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A og B-hluta var jákvæð um 17,6 millj. kr. en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir jákvæðri afkomu að fjárhæð 16,2 millj. kr. Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð um 15,6 millj. kr. eftir að dregið hefur verið frá 51,1 millj. kr. framlag A-hluta til að greiða niður tap B-hluta fyrirtækja. Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir jákvæðri afkomu að fjárhæð 29,1 millj. kr. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok nam 463,5 millj.kr. samkvæmt efnahagsreikningi, en þar af nam eigið fé A-hluta 436,1 millj. kr.

Skuldahlutfall samkvæmt reglum um fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga er 93% hjá sjóðum A-hluta, en var 81% árið 2018 og 111% í samanteknum ársreikningi en var 100% árið 2018. Samkvæmt 2. mgr. 64. gr. sveitastjórnarlaga á þetta hlutfall ekki að vera hærra en 150%.

Laun og launatengd gjöld á árinu námu um 680 milljónum króna en starfsmannafjöldi hjá sveitarfélaginu nam 77 stöðugildum.

Íbúafjöldi Bolungarvíkurkaupstaðar þann 31. desember 2019 var 955 og fjölgaði um tvo frá fyrra ári.