Ráðhús Bolungarvíkur

28. september 2019 : Úttekt á stjórnsýslu, rekstri og fjármálum Bolungarvíkurkaupstaðar og tillögur

Að beiðni bæjarstjórnar Bolungarvíkurkaupstaður tók HLH ehf. að sér að gera úttekt á stjórnsýslu, rekstri og fjármálum Bolungarvíkurkaupstaðar.

Aðalskipulag

27. september 2019 : Vefsjá fyrir aðalskipulagsvinnu

Sett hefur verið upp vefsjá sem ætlað er að auðvelda aðkomu íbúa að vinnu við nýtt aðalskipulag Bolungarvíkurkaupstaðar.

Útsýnispallur á Bolafjalli

27. september 2019 : Útboð á útsýnispalli á Bolafjalli

Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboði í byggingu útsýnispalls á Bolafjalli. 

26. september 2019 : Heimilislausir kettir

Þrír heimilislausir kettir eru í vörslu eftirlitsmanns Bolungarvíkurkaupstaðar.

Bolungarvíkurkauptaður auglýsir húsnæði á neðri hæð að Vitastíg 1 til leigu.

26. september 2019 : Húsnæði við Vitastíg 1 til leigu

Bolungarvíkurkauptaður auglýsir húsnæði á neðri hæð að Vitastíg 1 til leigu.

Endurvinnsla

25. september 2019 : Skilagjald bifreiða

Íbúar geta komið með bíla til Áhaldahúss bæjarins til afskráningar og förgunar. 

Óshólaviti

25. september 2019 : Styrkir vegna námskostnaðar eða verkfæra- og tækjakaupa fólks með fötlun

Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks vekur athygli á rétti fólks til að sækja um styrki skv. 25. grein laga nr. 37/2018 um þjónustu við fólk með fötlun sem er með langvarandi stuðningsþarfir.

Síða 1 af 2