Fréttir
 • Bolungarvík, mynd Haukur Sigurðsson

Auglýst eftir leikskólastjóra í Bolungarvík

Laus til umsóknar staða leikskólastjóra Leikskólans Glaðheima í Bolungarvík

Leikskólinn Glaðheimar er þriggja deilda skóli með um 50 nemendur á aldrinum eins til sex ára. Skólinn er í nýju og endurbættu húsnæði en byggt var við skólann haustið 2019 og endurbætur gerðar á eldri hluta hans.

Glaðheimar starfa samkvæmt aðalnámskrá leikskóla með áherslu á Lífsleikni í leikskóla og heilsueflingu. Mikil áhersla er lögð á hreyfingu og útivist. Stutt er í náttúruna og skemmtileg svæði til útikennslu. Við leikskólann er starfandi íþróttakennari sem sér um íþróttakennslu allra nemenda og er starfað eftir hugmyndafræði YAP (Young Athletes Program) í samstarfi við íþróttasamband fatlaðra.

Öflugt samstarf er milli Glaðheima og Grunnskóla Bolungarvíkur. Einnig er leikskólinn í góðu samstarfi við sundlaug Bolungarvíkur en þar eru boðið upp á sundkennslu fyrir elstu nemendur leikskólans.

Leikskólinn hefur aðgang að öflugu neti sérfræðinga sem starfar með skólanum. Ásgarður er skólaskrifstofa skólans þar sem starfsfólk hefur aðgang að sérfræðingum á ýmsum sviðum. Trappa þjónusta sér um talþjálfun í leikskólanum og Litla Kvíðameðferðarstöðin sér um alla sálfræðiþjónustu skólans.

Kjörorð skólans eru: Virðing, ábyrgð og traust

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Bolungarvíkur.

 

Meginhlutverk:

 • Stýrir og ber ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi leikskóla.

 • Faglegur leiðtogi og mótar framtíðarsýn í samræmi við skólastefnu Bolungarvíkur, aðalnámskrá leikskóla og lög um leikskóla.

 • Veitir skólanum forstöðu á sviði kennslu og þróunar.

 • Ber ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, starfsþróun og vinnutilhögun.

 • Tekur þátt í samstarfi við aðila skólasamfélagsins í Bolungarvík.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu

 • Reynsla af stjórnun leikskóla er æskileg

 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar sem nýtist í starfi er kostur

 • Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun er kostur

 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

 • Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar

 • Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og faglegur metnaður

 • Almenn tölvukunnátta og góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu máli

 • Hreint sakavottorð

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í skólamálum, er skapandi, lausnamiðaður og metnaðarfullur.

Ráðið er í stöðuna frá 1. júlí 2022. Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Umsókn um starfið skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um.

Umsókn skal senda á netfangið jonpall@bolungarvik.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar um starfið veitir Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri Bolungarvíkurkaupstaðar, í síma 899-4311 eða í gegnum netfangið jonpall@bolungarvik.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2022.