Fréttir
 • Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður auglýsir starf aðalbókara

Umsóknarfrestur er til  og með 19. juní 2016. 

Starfssvið:

 • Bókun og lyklun fylgiskjala
 • Afstemming fjárhagsbókhalds
 • Uppgjör virðisaukaskatts
 • Gerð reikninga
 • Eftirfylgni með samþykkt reikninga
 • Vinna með fjármálastjóra og endurskoðendum við áætlunargerð og uppgjör
 • Almenn afgreiðsla
 • Önnur tilfallandi verkefni 

 

Hæfniskröfur og menntun:

 

 • Reynsla og góð þekking á færslu bókhalds er skilyrði
 • Góð tölvukunnátta er skilyrði
 • Nákvæmni og skipuleg vinnubrögð eru skilyrði
 • Viðskiptamenntun eða sambærileg menntun á svið bókhalds er æskileg
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar

 

Starfskjör og laun eru í samræmi við samninga Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Bæjarskrifstofan í Bolungarvík býður upp á gott starfsumhverfi og þar ríkir góður starfsandi. Bolungarvíkurkaupstaður hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið í samræmi við jafnréttisáætun Bolungarvíkurkaupstaðar. 

Upplýsingar um starfið veita skrifstofu- og fjármálastjóri, Halla Signý Kristjánsdóttir (hallasigny@bolungarvik.is) og/eða bæjarstjóri Elías Jónatansson(elias@bolungarvik.is).

Umsóknum skal skilað á bæjarskrifstofu Bolungarvíkur í umslagi merktu „Umsókn um starf aðalbókara“ eða í tölvupósti á netfangið hallasigny@bolungarvik.is.