Fréttir
 • Heili

Forstöðumaður

Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúinn að sjá um daglegan rekstur miðstöðvarinnar og leiða hana áfram í uppbyggjandi starfi.

Starfssvið

 

 • Ábyrgð á daglegum rekstri s.s. starfsmannastjórnun og fjármálum.
 • Skipulagning og umsjón með símenntun og framhaldsfræðslu.
 • Kynningamál og þróunarvinna.
 • Ýmis önnur verkefni sem til falla.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
 • Menntun í uppeldis- og kennslufræði er kostur.
 • Þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu.
 • Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun.
 • Færni í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Færni í íslensku ritmáli, ensku og tölvum.

 

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Fræðslumiðstöð Vestfjarða er sjálfseignarstofnun með höfuðstöðvar á Ísafirði og starfsstöðvar á Hólmavík og Patreksfirði. 

Meginmarkmið eru að auðvelda íbúum á Vestfjörðum símenntun og framhaldsfræðslu sem felur í sér nám, náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat. Fræðslumiðstöðin hefur viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem fullorðinsfræðsluaðili skv. lögum um framhaldsfræðslu og EQM-gæðavottun. 

Nánari upplýsingar um Fræðslumiðstöðina er að finna á vefsíðunni  www.frmst.is.

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2016.

Umsóknir skal senda Smára Haraldssyni, forstöðumanni Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, Suðurgötu 12, 400 Ísafjörður, eða með tölvupósti á smari@frmst.is.

Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og greinargott kynningarbréf sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda.

Starfið er laust frá 1. mars 2017, eða samkvæmt samkomulagi.

Nánari upplýsingar veitir Smári Haraldsson í síma 456 5033 eða netfang smari@frmst.is.