Fréttir
  • Grunnskóli Bolungarvíkur

Grunnskóli Bolungarvíkur auglýsir lausa stöðu þroskaþjálfa

Vegna forfalla er laus til umsóknar 100% staða þroskaþjálfa við Grunnskóla Bolungarvíkur.

Um er að ræða afleysingu frá mars til desember 2024.


Menntunar- og hæfnikröfur:

  • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi

  • Áhugi á starfi með börnum og unglingum

  • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

  • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

  • Góð færni í íslensku máli jafnt í ræðu og riti

  • Reglusemi og samviskusemi

  • Hreint sakavottorð


Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands. Þroskaþjálfi vinnu náið með deildarstjóra stoðþjónustu við gerð áætlana er varðar nemendur og innleiðingu samþættrar þjónustu í þágu farsældar barna.

Umsóknum skilað til skólastjóra á netfangið halldoras@bolungarvik.is með upplýsingum um menntun, réttindi og starfsreynslu, ásamt ábendingum um meðmælendur. Móttaka umsókna verður staðfest.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir skólastjóri í síma 4567249 og netfangi halldoras@bolungarvik.is .

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2024.

Í Grunnskóla Bolungarvíkur eru um 135 nemendur og 37 starfsmenn. Starfshættir grunnskólans eru í sífelldri þróun. Skólinn byggir starfsemi sína á faglegu og framsæknu skólastarfi sem tekur ávallt mið af þroska og hæfni nemenda. Í skólanum er fjölmenningarlegt samfélag nemenda, starfsfólks og foreldra.