Fréttir
 • Grunnskóli Bolungarvíkur

Grunnskóli Bolungarvíkur auglýsir lausar stöður

Við erum að leita eftir: Kennara í 100 % stöðu, stuðningsfulltrúa í 100 % stöðu ( eftirfylgni í heilsuskóla/dægradvöl)stuðningsfulltrúa í 80% stöðu ( eftirfylgni í heilsuskóla)

Í Grunnskóla Bolungarvíkur eru um 130 nemendur og 30 starfsmenn. Starfshættir grunnskólans eru í sífelldri þróun. Skólinn byggir starfsemi sína á faglegu og framsæknu skólastarfi sem tekur ávallt mið af þroska og hæfni nemenda. Lögð er áhersla á samþættingu námsgreina og samvinnu kennara. Í skólanum er fjölmenningarlegt samfélag nemenda, starfsfólks og foreldra.

Ert þú sjálfstæður og metnaðarfullur starfsmaður með þekkingu og mikinn áhuga á skólastarfi ? Viltu taka þátt í innleiðingarferli okkar á 5 ára deild við skólann?

Við erum að leita eftir:

Kennara í 100 % stöðu

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu, sérhæfing í kennslu yngri barna
 • Metnaður til að vinna eftir fjölbreyttum og árangursríkum kennsluaðferðum
 • Áhugi á starfi með börnum
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum
 • Góð færni í íslensku máli jafnt í ræðu og riti
 • Ábyrgð og stundvísi

Ráðið er í stöðuna frá og með 1. ágúst 2023

Stuðningsfulltrúa í 100 % stöðu ( eftirfylgni í heilsuskóla/dægradvöl)

Stuðningsfulltrúa í 80% stöðu ( eftirfylgni í heilsuskóla)

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Góð menntun sem nýtist í starfi er æskileg
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Áhugi á starfi með börnum
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og samviskusemi
 • Góð færni í íslensku máli jafnt í ræðu og riti
 • Ábyrgð og stundvísi

Ráðið er í stöðurnar frá og með 1. september 2023.

Umsækjendur mega hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga (kynferðisbrot), nr. 19/1940 frá því að hann var sakhæfur (15 ára) né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá.

Umsókn um starf skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil, upplýsingar um umsagnaraðila og afrit af leyfisbréfi ef við á. Laun og launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við KÍ og/eða hlutaðeigandi stéttarfélag.

Umsókn sendist á halldoras@bolungarvik.is Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir, skólastjóri, í síma 456-7249 , netfang: halldoras@bolungarvik.is

Umsóknarfrestur er til og með 22.06. 2023.


Grunnskóli Bolungarvíkur