Fréttir
  • Grunnskóli Bolungarvíkur

Grunnskóli Bolungarvíkur auglýsir lausa stöðu við mötuneyti skólans

Laus eru staða matráðs við Grunnskóla Bolungarvíkur frá og með 15. ágúst 2024.

Matráður 75% staða

Í samstarfi við starfandi matráð eru verkefnin eftirafarandi:

· annast daglegan rekstur og verkstjórn mötuneytis fyrir nemendur og starfsfólk í samvinnu við skólastjóra

· annast matreiðslu, undirbúning, umgengni og frágang matvæla í eldhúsi og hefur gæði matar og næringargildi að leiðarljósi og gætir hagkvæmni í rekstri

· sér um gerð matseðla eftir manneldismarkmiðum fyrir hvern mánuð skólaársins

· sér um innkaup fyrir mötuneyti skólans, fylgist með rekstrarstöðu mötuneytis hjá skólastjóra og leitast við að innkaup og skipulagning séu sem hagkvæmust

Hæfnikröfur: Leitað er að einstakling sem hefur til að bera góða færni í mannlegum samskiptum, er með ríka þjónustulund, samstarfsvilja og sveigjanleika. Lögð er áhersla á gagnkvæma virðingu, háttvísi, stundvísi og áreiðanleika í starfi. Þarf að hafa gott vald á íslenskri tungu. Starfið felur í sér mikil samskipti við börn og fullorðna og hentar jafnt körlum sem konum.

Launakjör: Laun og önnur starfsskjör eru samkvæmt kjarasamningi sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar: Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir skólastjóri Grunnskóla Bolungarvíkur halldoras@bolungarvik.is eða 6923736 .

Umsóknarfrestur er til og með 03.06.2024