Fréttir
 • Syslumadurinn_logo

Innheimtufulltrúi - Ísafjörður

Laus er til umsóknar staða innheimtufulltrúa við embætti sýslumannsins á Norðurlandi vestra. Starfsstöð er á Ísafirði. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf 1. júlí eða fyrr sé þess kostur. Umsóknar frestur er til 13. maí 2024.

Helstu verkefni og ábyrgð

Um er að ræða stöðu innheimtufulltrúa við innheimtusvið embættisins. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf innan stofnunar í stöðugri þróun. Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum sem snúa að mestu að innheimtu meðlags en að auki annarri innheimtu fyrir ýmsar stofnanir ríkisins.

 

 •  Upplýsingagjöf í síma og tölvupósti við viðskiptavini og hagsmunaaðila
 • Greining og úrvinnsla erinda viðskiptavina
 • Úthringingar
 • Eftirfylgni innheimtumála samkvæmt hlutverki innheimtumiðstöðvar
 • Gerð greiðsluáætlana
 • Auk annarra tilfallandi verkefna á starfssviði embættisins

 

Hæfniskröfur:

 • Stúdentspróf (3. þrep íslenska hæfnirammans) eða reynsla í sambærilegu starfi
 • Önnur menntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að leiðbeina og miðla upplýsingum
 • Rík samstarfshæfni og geta til að vinna undir álagi
 • Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi
 • Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum
 • Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að tileinka sér nýjungar á því sviði
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að skrá sig í ræðu og riti
 • Reynsla af innheimtustörfum er kostur, svo og önnur reynsla sem nýtist í starfi

Frekari upplýsingar um starfið

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra er framsækin stjórnsýslu- og þjónustustofnun sem fer með framkvæmdarvald ríkisins innan umdæmis síns auk þess að sinna viðamiklum sérverkefnum á landsvísu; rekstri innheimtumiðstöðvar og framkvæmd laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Umsókn um starfið skal skila rafrænt í gegnum ráðningarkerfi ríkisins og skulu starfsferilskrá og stutt kynningarbréf fylgja sem og prófskírteini ef við á.

Einstaklingar óháð kyni eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Nánari upplýsingar veita:

Erna Björg Jónmundsdóttir, erna.bjorg.jonmundsdottir@syslumenn.is, s. 458-2521

Þórdís Hjálmarsdóttir, thordis.hjalmarsdottir@syslumenn.is, s. 458-2508