Fréttir
  • Grunnskóli Bolungarvíkur

Stöður við mötuneyti grunnskólans

Matráður 75%-100 % staða

  • annast daglegan rekstur og verkstjórn mötuneytis fyrir nemendur og starfsfólk í samvinnu við skólastjóra
  • annast matreiðslu, undirbúning, umgengni og frágang matvæla í eldhúsi og hefur gæði matar og næringargildi að leiðarljósi og gætir hagkvæmni í rekstri
  • sér um gerð matseðla eftir manneldismarkmiðum fyrir hvern mánuð skólaársins
  • sér um innkaup fyrir mötuneyti skólans, fylgist með rekstrarstöðu mötuneytis hjá skólastjóra og leitast við að innkaup og skipulagning séu sem hagkvæmust

Aðstoðarmatráður 50%-75% staða

  • starfar undir stjórn matráðs
  • aðstoðar við gerð og framreiðslu fæðis fyrir nemendur og starfsfólk skóla samkvæmt skilgreindu dagsskipulagi s.s. morgunhressing og hádegismat
  • annast frágang í mötuneyti og eldhúsi og sér um að halda rýminu hreinu

Hæfnikröfur: Leitað er að einstaklingum sem hafa til að bera góða færni í mannlegum samskiptum, eru með ríka þjónustulund, samstarfsvilja og sveigjanleika. Lögð er áhersla á gagnkvæma virðingu, háttvísi, stundvísi og áreiðanleika í starfi. Þurfa að hafa gott vald á íslenskri tungu. Starfið felur í sér mikil samskipti við börn og fullorðna og hentar jafnt körlum sem konum.

Launakjör: Laun og önnur starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. Ráðið er í stöðurnar skólaárið, þ.e. stöðugildin miðast við 9 mánuði. Hægt er að fá launadreifinu ef óskað er eftir því.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2020.

Nánari upplýsingar: Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir skólastjóri Grunnskóla Bolungarvíkur. halldoras@bolungarvik.is eða 6923736.