Fréttir
  • Leikskólinn Glaðheimar

Leikskólinn Glaðheimar í Bolungarvík auglýsir eftir deildarstjórum

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2023.

Lausar eru til umsóknar stöður deildarstjóra við leikskólann Glaðheima. Glaðheimar er þriggja deilda leikskóli með um 60 börn. Í leikskólanum er unnið með lífsleikni í leikskóla sem byggist á dygðakennslu. Mikil áhersla er lögð á útiveru, hreyfingu og hollustu.

Helstu verkefni og ábyrgð:
● Vinnur að og ber ábyrgð á uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu
deildarstjóra
● Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
● Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á miðlun upplýsinga til starfsfólks á
deildinni og milli deilda
● Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og að öll börn fái kennslu og umönnun við
hæfi
● Ber ábyrgð á foreldrasamvinnu í samvinnu við starfsfólk deildarinnar
● Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfnikröfur:
● Leyfisbréf til kennslu skilyrði
● Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum
● Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
● Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
● Áhugi á fræðslu barna og velferð þeirra
● Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
● Hreint sakavottorð
● Góð íslenskukunnátta jafnt í ræðu og riti

Umsókn sendist í tölvupósti á salomeh@bolungarvik.is . Umsóknarfrestur er til 25. maí 2023. Ráðið verður í stöðurnar eftir samkomulagi.

Umsókn um starf skal fylgja skrá yfir menntun, starfsferil og afrit af leyfisbréfi. Einnig skal fylgja kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknarinnar með rökstuðningi um hæfni og upplýsingar um umsagnaraðila. Laun og launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við KÍ.

Allar frekari upplýsingar veitir Salóme Halldórsdóttir leikskólastjóri í síma 456 - 7264 eða í
tölvupósti salomeh@bolungarvik.is .

Heimasíða leikskólans er  https://gladheimar.leikskolinn.is