Fréttir
 • Skjaldarmerki Íslands

Sérstök atkvæðagreiðsla og atkvæðagreiðsla á dvalarstað

Í nýrri reglugerð sem um þetta gildir, reglugerð nr. 1033/2021 um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar vegna sóttkvíar eða einangrunar vegna Covid 19 farsóttarinnar, sem gefin var út 14. september sl., kemur m.a. fram að kjósandi sem er í sóttkví eða einangrun teljist hvorki fær um að árita kjörseðilinn á fyrirskipaðan hátt né undirrita fylgibréf og því skuli kjörstjóri veita honum aðstoð við það án þess að nokkur annar sjái.

Atkvæðagreiðsla á sérstökum kjörstað fer fram sem hér segir:

Ísafjörður, skoðunarstöð Frumherja, Skeiði, Ísafirði

 • Fimmtudaginn 23. september kl. 16:15 – 17:15.
 • Laugardaginn 25. september kl. 11:00 – 12:00.

Hólmavík, lögreglustöðin, Skeiði 2, Hólmavík

 • Fimmtudaginn 23. september kl. 14:00 - 15:00.
 • Laugardaginn 25. september kl. 11:00 - 12:00.

Patreksfjörður, slökkvistöðin, Þórsgötu 7, Patreksfirði

 • Fimmtudaginn 23. september kl. 14:00 - 15:00.
 • Laugardaginn 25. september kl. 11:00 - 12:00.

Um atkvæðagreiðsluna gilda svohjóðandi reglur:
Óheimilt er að opna dyr eða glugga ökutækis og þurfa samskipti því að fara fram í gegn um rúðu bifreiðarinnar. Að jafnaði er miðað við að ökumaður sé einn í bifreiðinni.
Kjósandi skal upplýsa kjörstjóra um hvernig hann vill greiða atkvæði, t.a.m. með því að sýna kjörstjóra blað með listabókstaf framboðs eða á annan hátt sem kjörstjóri telur öruggan og nægilega skýran.

Um atkvæðagreiðslu á dvalarstað gilda svohljóðandi reglur:

Ef kjósandi sem staddur er í umdæminu á þess ekki kost að koma á kjörstað í ökutæki getur hann sótt um að greiða atkvæði á dvalarstað sínum. Þarf hann þá að senda beiðni um að greiða atkvæði á dvalarstað sínum til sýslumanns í því umdæmi sem hann dvelur.

Þeir sem dvelja á Vestfjörðum skulu senda beiðni með tölvupósti til embættisins í netfangið vestfirdir@syslumenn.is eða með öðrum tryggum hætti og skal umsókn hafa borist sýslumanni eigi síðar en kl. 10.00 á kjördag, sé dvalarstaður kjósanda í því kjördæmi sem hann á kosningarrétt í, en annars eigi síðar en kl. 10.00 tveimur dögum fyrir kjördag.

Í beiðni um að greiða atkvæði á dvalarstað skal koma fram:

 1. Dagsetning beiðni.
 2. Nafn, kennitala og lögheimili kjósanda.
 3. Upplýsingar um dvalarstað kjósanda.
 4. Upplýsingar um hvort kjósandi sé í sóttkví eða einangrun.
 5. Upplýsingar um hvers vegna kjósanda, sem er í sóttkví, sé ókleift að greiða atkvæði á sérstökum kjörstað fyrir þá sem eru í sóttkví eða einangrun.
 6. Upplýsingar um hvort kjósandi óski aðstoðar fulltrúa sem hann hefur valið sjálfur við atkvæðagreiðsluna, hver sá fulltrúi sé og undirritað þagnarheit hans skal fylgja með.

Beiðni skal fylgja staðfesting sóttvarnayfirvalda á að viðkomandi sé í einangrun eða sóttkví fram yfir kjördag.

Með þessu fyrirkomulagi á að vera tryggt að allir sem eru í sóttkví eða einangurn vegna Covid19 farsóttarinnar geti neytt atkvæðisréttar síns.

Ýmsar frekari upplýsingar má finna á vef stjórnarráðsins á slóðunum kosning.is og covidkosning2021.is.