Fréttir
 • 20180405_190911

Staða yfirhafnarvarðar laus til umsóknar

Um er að ræða 100% starf í vaktavinnufyrirkomulagi sem unnið er í samráði við hafnarstjóra.  

Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Yfirhafnarvörður heyrir undir hafnarstjóra.

Helstu verkefni

 • Umsjón með eigum hafnarinnar, gætir reglu á hafnarsvæðinu og sinnir þjónustu sem Bolungarvíkurhöfn kýs að veita skipum og bátum
 • Ber ábyrgð á vigtun afla og annarri vöru sem um höfnina fer eftir því sem við á
 • Sér um verkstjórn annarra starfsmanna á höfninni
 • Stendur skil á skýrslum til Fiskistofu og annarra opinberra aðila eftir því sem lög og reglur segja til um
 • Sér um að skrá og halda utan um þau gögn sem til þarf svo hægt sé að innheimta öll þau gjöld sem gjaldskrá hafnarinnar segir til um
 • Gengur í öll tilfallandi störf sem tilheyra rekstri hafnarinnar sem og önnur störf sem honum eru falin af hafnarstjóra


Hæfnikröfur

 • Stúdentspróf eða iðnmenntun er æskileg
 • Gerð er krafa um vinnuvélaréttindi
 • Umsækjandi þarf að vera löggiltur vigtunarmaður samkvæmt lögum nr. 91/2006, eða vera tilbúinn að sækja slíkt námskeið
 • 12 metra skipstjórnarréttindi og/eða vélstjórnarréttindi er kostur en ekki skilyrði
 • Gerð er krafa um hreint sakavottorð
 • Gerð er krafa um góða alhliða tölvukunnáttu s.s. Excel og Word, kostur ef viðkomandi hefur kunnáttu og þekkingu á Navision skráningarkerfi
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Góðir leiðtogahæfileikar, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Rík þjónustulund og mikil færni í mannlegum samskiptum
 • Reynsla af stjórnunarstörfum, gerð fjárhagsáætlana, annarra áætlana
 • Snyrtimennska og góð framkoma

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. júní 2018.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri, í síma 450-7000 eða í gegnum tölvupóst á jonpall@bolungarvik.is.  

Umsóknir skulu sendar til Jóns Páls á fyrrgreint netfang. Með umsókn skal fylgja ferilskrá og afrit af viðeigandi réttindum.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.