Fréttir
 • Grunnskóli Bolungarvíkur

Stöður við Grunnskóla Bolungarvíkur

Deildarstjóri

Um er að ræða deildarstjóra 3, með 50% stjórnun og 50% kennslu. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands.

Helstu verkefni

 • Faglegur ráðgjafi og yfirmaður kennara á sínu stigi
 • Hefur umsjón með og ber ábyrgð á skilgreindum verkefnum í stjórnun
 • Er kennurum til aðstoðar í daglegri kennslu
 • Er staðgengill skólastjóra
 • Stýrir stigsfundum, situr kennarafundi, fundi stjórnendateymis og fundar með sérfræðingum vegna einstakra nemenda

Menntunar- og hæfnikröfur

 • Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu
 • Framhaldsmenntun sem nýtir í starfi, s.s. á sviði stjórnunar
 • Reynsla af stjórnunarstörfum
 • Góð kennslureynsla á grunnskólastigi og víðtæk reynsla og þekking af vinnu með fjölbreyttan nemendahóp
 • Frumkvæði og samstarfsvilji
 • Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Góðir skipulagshæfileikar
 • Samskipti við nemendur og foreldra
 • Metnaður til að ná árangri
 • Vera faglegur ráðgjafi um skipulag náms, námsumhverfis og kennslu með áherslu á námsaðlögun

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga (kynferðisbrot), nr.19/1940 frá því að hann var sakhæfur (15 ára) né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá.

Umsóknum skal skilað til skólastjóra á netfangið halldoras@bolungarvik.is með upplýsingum um menntun, réttindi og starfsreynslu, ásamt ábendingum um meðmælendur. Móttaka umsókna verður staðfest.Nánari upplýsingar veitir Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir skólastjóri í síma 4567249, netfang: halldoras@bolungarvik.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2022

Grunnskólakennarar

 • 100% stöður á mið- og unglingastigi. Helstu hlutverk/kennslugreinar er umsjón, stærðfræði, íslenska, samfélagsfræði og enska
 • 50% staða í kennslu hönnunar og smíði

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leyfisbréf til kennslu
 • Metnaður til að vinna eftir fjölbreyttum og árangursríkum kennsluaðferðum
 • Áhugi á starfi með börnum og unglingum
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum
 • Góð færni í íslensku máli jafnt í ræðu og riti
 • Reglusemi og samviskusemi

Laun og launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar sveitarfélaga við KÍ.

Umsóknum skilað til skólastjóra á netfangið halldoras@bolungarvik.is með upplýsingum um menntun, réttindi og starfsreynslu, ásamt ábendingum um meðmælendur. Móttaka umsókna verður staðfest.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir skólastjóri í síma 4567249, netfang: halldoras@bolungarvik.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2022.

Aðstoðarmatráður

Aðstoðar við almenna vinnu í mötuneyti grunnskólans. Í starfinu felst m.a. undirbúningur, framreiðsla á mat, frágangur og þrif. Starfið felur í sér mikil samskipti við börn og fullorðna. Starfið hentar konum jafnt sem körlum.

Hæfnikröfur: Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera góða færni í mannlegum samskiptum, er með ríka þjónustulund, samstarfsvilja og sveigjanleika. Lögð er áhersla á gagnkvæma virðingu, háttvísi, stundvísi og áreiðanleika í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2022.

Umsjónarmaður heilsuskólans og dægradvalar

Vinnutími 12:00-16:30. Heilsuskólinn er fyrir 1.-4. bekk og er frá kl. 13:00-14:00.

Dægradvöl er fyrir 1.-2. bekk og er frá kl. 14.00-16.00. Í starfinu felst umsjón, skipulag og frágangur ásamt samstarfi við kennara/þjálfara heilsuskólans.

Hæfnikröfur: Leitað er eftir einstaklingi sem hefur áhuga á að starfa með börnum, hefur gott vald á íslenskri tungu og góða hæfni í mannlegum samskiptum. Einstaklingi sem getur sýnt frumkvæði og leiðtogahæfni.

Umsóknum skilað til skólastjóra á netfangið halldoras@bolungarvik.is með upplýsingum um menntun, réttindi og starfsreynslu, ásamt ábendingum um meðmælendur. Móttaka umsókna verður staðfest.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir skólastjóri í síma 4567249, netfang: halldoras@bolungarvik.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2022.

Um Grunnskóla Bolungarvíkur

Í Grunnskóla Bolungarvíkur eru um 130 nemendur og 30 starfsmenn. Starfshættir grunnskólans eru í sífelldri þróun. Skólinn byggir starfsemi sína á faglegu og framsæknu skólastarfi sem tekur ávallt mið af þroska og hæfni nemenda. Í skólanum er fjölmenningarlegt samfélag nemenda, starfsfólks og foreldra.