Fréttir
  • Skjaldarmerki Íslands

Umferð vélknúinna farartækja innan friðlandsins á Hornströndum

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum XV. kafla laga nr. 60/2013, umnáttúruvernd.

Mörk friðlandsins eru þessi:

Úr botni Hrafnsfjarðar um Skorarheiði í botn Furufjarðar. Mörkin fylgja Skorará frá ósi og í Skorarvatn. Þaðan liggja þau meðfram suðurströnd vatnsins, en síðan í beina línu úr suðausturhluta þess og í upptök þeirrar kvíslar, sem næst er vatninu og fellur í Furufjarðarós. Miðast mörkin við hugsaða línu 200 m fyrir sunnan kvíslina og síðan ámóta vegalengd sunnan Furufjarðaróss allt til sjávar í Furufjörð.