Fréttir
  • Leikskólinn Glaðheimar

Umsókn um leikskóladvöl

Aðalinnritun fyrir haustið 2023 fer fram í apríl. Enska og pólska neðar í frétt. English and Polish below.

Kæru foreldrar og forráðamenn, 

Óski þið eftir því að barnið ykkar hefji leikskóladvöl í leikskólanum Glaðheimum í Bolungarvík haustið 2023 þá er mikilvægt að skila inn umsókn um leikskóladvöl fyrir 20. mars 2023 næstkomandi til þess að eiga kost á leikskóladvöl haustið 2023.

Aðalinnritun fyrir haustið 2023 fer fram í apríl. Sótt er um á heimasíðu leikskólans; Leikskólaumsókn (leikskolinn.is)

Dear parents and guardians,

If you would like your child to start kindergarten in Bolungarvík in the fall of 2023, it is important to submit an application for a preschool stay by march 20, 2023 in order to be eligible for a preschool stay in the fall of 2023. Main enrollment for fall 2023 takes place in April. Applications are made on the kindergarten's website: Leikskólaumsókn

Drodzy rodzice i opiekunowie,

Jeśli chcecie aby wasze dziecko rozpoczęło edukację przedszkolna i uczęszczało do przedszkola Glaðheimar jesienią 2023 roku, to ważne jest aby zapisać dziecko do przedszkola do 20. marca 2023 roku. Główna rekrutacja na jesień 2023 odbywa się w kwietniu. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się elektronicznie na stronie interentowej przedszkola: wniosek