• Ungmennarad

3. janúar 2019

Ungmenni í ungmennaráð

Bolungarvíkurkaupstaður auglýsir eftir áhugasömum ungmennum til að sitja í ungmennaráði Bolungarvíkur.

Ungmennaráð er skipað fimm ungmennum á aldrinum 13-25 ára og tveim til vara. Stefnt er á að halda fjóra fundi á árinu 2019 og verður greitt fyrir fundarsetu. 

Í annarri málsgrein elleftu greinar æskulýðslaga segir: 

Sveitarstjórnir hlutast til um að stofnuð séu ungmennaráð. Hlutverk ungmennaráða er m.a. að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar um málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. Sveitarstjórnir setja nánari reglur um hlutverk og val í ungmennaráð.

Hvað hafa ungmennaráð á Íslandi gert?

  • Staðið að heilsustíg
  • Opnað og starfrækt ungmennahús
  • Bætt aðstöðu í félagsmiðstöðvum og skólum
  • Komið af stað fleiri viðburðum fyrir ungmenni
  • Bætt samgöngur, til dæmis tímaáætlanir Strætó
  • Stuðlað að ódýrari afþreyingu fyrir ungt fólk
  • Talað fyrir breyttum kennsluháttum
  • Haldið ráðstefnur
  • Heimsótt önnur ungmennaráð innlendis og erlendis
  • Tekið þátt í verkefnum og ráðstefnum innlendis og erlendis

Áhugasöm ungmenni hafi samband við Helga Hjálmtýsson, markaðs- og kynningarfulltrúa Bolungarvíkurkaupstaðar, helgi@bolungarvik.is.